Bizen ASHITSUKI SHIHO HANAIRE

19 Bizen Ashitsuki Shiho Hanaire / Kosuke KANESHIGE / Size(cmW17.2 H38 / 324,000Yen Wood Box
足付四方花入 金重晃介 324,000円 共箱
Biography

DSC_5113181027.JPG

DSC_5118181027.JPG

DSC_5123181027.JPG

DSC_7710kkkaki.JPG

DSC_7707kkkaki

DSC_5296110418

DSC_5325kkmkii.JPG

DSC_5658auti18n


19 Bizen Ashitsuki Shiho Hanaire / Kosuke KANESHIGE 324,000Yen Wood Box / 足付四方花入 金重晃介 324,000円 共箱

¥324,700