Kuro Kourai Yohen Chawan / Sakurei OKAMOTO

Kuro Kourai Yohen Chawan / Sakurei OKAMOTO / Size(cm)W12.8-H8.7
黒高麗窯変茶碗 岡本作礼

DSC_0963sokkcmw